PKO BP – Kredyt mieszkaniowy M2M

Kredyt hipoteczny | Informacje o produkcie:

  • 0% prowizji przy skorzystaniu z ubezpieczenia od utraty pracy albo z ubezpieczenia na życie
  • 0% prowizji przy przeniesieniu kredytu mieszkaniowego z innego banku
  • Oprocentowanie ze stopą zmienną albo stałą przez 5 lat
  • Oprocentowanie niższe o 1,0 p.p. gdy podpisujesz umowę z 5-letnią stałą stopą procentową (tylko do 31.10.2022 r.)